Tác giả: hoangluan

Bạn thân mến, Mình là Luân, người ghi chép trải nghiệm. Sống mạnh mẽ là nơi ghi lại trải nghiệm của mình ở ba lĩnh vực: Chăm sóc sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần và một số sáng tác tự viết. Rất vui được kết nối với bạn!