Tác giả: hoangluan

Bạn thân mến, Mình là Luân, một Life Coach, Freelance Writer. Sống mạnh mẽ là nơi ghi lại trải nghiệm của mình ở ba lĩnh vực: Life Coach, Thông minh cảm xúc (EQ) và một số sáng tác cá nhân. Rất vui được kết nối với bạn!

Ai phù hợp để coaching?

Chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuỗi bài về coaching(Khai vấn)! Chắc hẳn sau khi đọc qua những bài viết của mình, một số bạn sẽ …