Danh mục: Chăm sóc khu vườn nội tâm

Hành trình thấu hiểu bản thân mình.

60 giây nhận thức cảm xúc

“Là con người, sự vĩ đại của chúng ta không nằm nhiều ở việc cải tạo thế giới – đó là thần thoại của thời đại nguyên tử – …

Xây dựng thói quen nhìn lại

Nhìn lại, từ khóa này mình học được trong quá trình rèn luyện thông minh cảm xúc và hành nghề Life Coach. Nhìn lại là quá trình bạn ngồi …