Danh mục: Nhập môn coaching

Quyền lựa chọn trong khai vấn

Cuộc sống là tổng các lựa chọn (Albert Camus) Câu nói này là tinh thần mà coaching (Khai vấn) hướng đến. Coaching tin rằng mỗi người đều có quyền …