Danh mục: Nhập môn coaching

Chú bướm không bay

Có chú bé đang chơi trong vườn, bỗng nhìn thấy một vỏ kén đang hóa bướm. Cậu tò mò quan sát. Sinh vật bên trong đang rất nỗ lực …